Jaký styl výchovy zvolit?

Volba výchovného stylu, v němž povedete svoje děti může být náročným rozhodnutím. Váš osobní styl se bude postupně vyvíjet s tím, jak vaše děti porostou, bude se přizpůsobovat momentálním potřebám, ale je dobré vědět, jaké druhy stylů jsou v současné společnosti uplatňovány a jaké podmínky dodržují.

Každé dítě je jedinečné, potřebuje jiný přístup, proto nelze kategoricky uplatňovat jeden výchovný styl. Styly mohou pro vás být pouze jakýmsi vodítkem, které ba vám mohlo být, při výchově vašich potomků, nápomocné.

Styl výchovy může mít trvalé následky na citový, duševní, fyzický i psychický vývoj dítěte. Proto je velice důležité volit ten správný přístup.

V současné společnosti se uplatňují tyto čtyři výchovné styly – autoritativní, nedbalý, liberální a autoritářský.

Autoritativní

Tato kombinace poslušnosti a zároveň jakési nezávislosti je, podle expertů, nejlepší a nejproduktivnější výchovný styl. Dítě vyrůstá se smyslem pro společenskou odpovědnost, ale zároveň jej rodiče motivují do zapojení se do nových výzev, udržuje si vysoké sebevědomí a má svou vlastní autonomii.

Rodiče jsou součástí života dítěte, stanovují jasná pravidla chování, ale také podporují dětskou kreativitu, svobodu myšlení a sebevyjadřování.

Tento styl výchovy je velice pozitivní.

Autoritářský

Přestože i tyto děti dosahují ve škole většinou dobrých výsledků a vedou si dobře i v životě, striktní výchova může mít neblahé následky pro jejich budoucí život. Děti vychovávané tímto stylem si velice často špatně hledají kamarády a přátele, mohou trpět nedostatkem sebevědomí, ne vždy komunikují otevřeně s okolním světem.

Pokud dítě vyrůstá v autoritářské rodině, obtížně poslouchá své instinkty, neustále potřebuje souhlas někoho nadřízeného.

Liberální

Děti vychovávané s vysokým důrazem na nezávislost mívají tendence chovat se více agresivně, výsledkem příliš tolerantní výchovy bývá obtížné dospívání. Děti se domnívají, že mají neomezenou svobodu a neakceptují nikoho, kdo by se pokusil o jejich kontrolu. I když tyto děti mívají velkou sebedůvěru, neumějí ji vhodně použít a mohou se z nich stát „rebelové“ společnosti.

Nedbalý

Toto je pravděpodobně nejhorší styl výchovy. Je to apatie ve výchově, děti nejsou v ničem podporovány, nemají vymezené jasné hranice. Tím pádem je velice vážně ohrožena morálka, důvěra, smysl pro rodinu i občanská odpovědnost.

Zanechte komentář