Cvičení v prvním roce života – jak na něj

První rok života dítěte je velice důležitý pro psychomotorický vývoj dítěte i pro vývoj v dalších letech života. Pokud hledáte aktivity a činnosti, které by mohly pomoci předcházet budoucím možným problémům s pohybovým aparátem, vyhledejte cvičení pro děti, které vedou zkušené lektorky.

Díky cvičebním aktivitám bude vhodně stimulován a podporován zdravý vývoj miminka. Cvičení dětem přináší nové a stimulující podněty, jež příznivě ovlivní psychomotorický vývoj. Cvičení je rozděleno do několika kategorií a to jak podle věku, tak i podle schopností dětí.

Cvičení pro děti ve věku 3 – 5 měsíců

Toto období je charakteristické prvním vzpřimováním, děti začínají „pást koně“. Je dobré je motivovat k dalšímu rozvoji rovnováhy. Pro cvičení je zařazována celá řada pomůcek (gymball, overball, válec), které pomáhají zlepšovat nejen rovnovážné reakce, ale i souhru svalů. Cvičení je pro děti zajímavé, neboť probíhá hravou formou.

Cvičení pro děti ve věku 6 – 8 měsíců

Toto časové období přináší celou řadu změn. Děti se pomalu začínají otáček a pohybovat (plazení či válení sudů), některé ke konci tohoto období již i lezou a začínají se vzpřimovat. Cvičení pro tuto věkovou kategorii je zaměřeno především na podporu a rozvoj již vyvinutých motorických schopností a to s celou řadou balančních pomůcek. Začíná se s trénováním orientace v prostoru. Cvičení je někdy doprovázeno básničkami či písničkami. Děti začínají navazovat kontakt s osobami ze svého okolí a začínají rozeznávat známé tváře.

Cvičení pro děti ve věku 9 – 12 měsíců

Každé dítě má své individuální tempo, nicméně v tomto období již většina dětí leze a začíná se pokoušet o první krůčky.

Lezení je pro motorický pohyb a vývoj dítěte velice zdravý pohyb. Cvičení v tomto období nabízí řadu lákavých překážek, které děti motivují k pohybu. Jsou jim nabízeny i ztížené podmínky, které musí překonávat – schody, tunely, nerovné povrchy či šikmé plochy.

Zanechte komentář