Alternativní či běžná mateřská škola

Vaše dítko dosáhlo věku, kdy se pomalu začne chystat do mateřské školy a vy uvažujete, kterou vybrat? Kromě klasických mateřských školek s různými druhy zaměření (sport, výuka angličtiny, zaměření výtvarným směrem) se naskýtá celá řada školek alternativních.

Tady jsou informace o některých z nich.

Montessori školka

Tento typ školky pracuje na principu „Pomoz mi, ať to dokážu sám” – tento princip vede děti k samostatnosti a nezávislosti.

Školky se přizpůsobují dětským potřebám, dítě si samo volí činnosti. Každý učitel respektuje fakt, že dítě je naladěno na každou aktivitu v jinou dobu.

Základem činnosti školky je příprava prostředí s důmyslnými pomůckami a činnostmi odpovídajícími potřebám dětí, které nabízí činnosti a aktivity vedoucí děti k samostatnosti, ale i k sebevědomí dítěte a jeho zodpovědnosti. Toto prostředí však má zároveň řád a pravidla, která zabezpečují bezpečí všech dětí. To je základní podmínka efektivního učení.

Daltonská školka

Tento typ školky funguje na podobném principu jako školka Montessori. Klade důraz na to, aby děti vycházely nejen sami se sebou, ale i s ostatními dětmi. Velků důraz je kladen na zachování vlastní osobnosti dítěte. Děti zodpovídají za své činy a jsou motivovány ke slušnému chování a k pozitivnímu vztahu k přírodě.

Waldorfská školka

Rytmus roku ve školce se nese s rytmem přirozeného běhu roku. V činnostech školky se odráží oslavy jednotlivých svátků a tradičních lidových zvyklostí. Děti poznávají okolní svět pomocí pozorování a napodobování. Výchova klade velký důraz na morální a citový vývoj. V rámci výuku se preferuje především hra a experiment. Velký důraz je kladen na rytmus, který se objevuje v hrách, říkankách i pohybových aktivitách a v jisté formě i ve skladbě celého dne i týdne. Velice důležitá je i spolupráce s rodiči.

Zanechte komentář