Chystáme se k zápisu do školy

Zápis do první třídy je významným krokem nejen pro rodiče, ale především pro děti. Je to důležitý mezník, který oznamuje brzký nástup do školy. Rodiče by neměli tento den brát na lehkou váhu a dítě na něj náležitě připravit.

Správná motivace

Je důležité podporovat v dětech nadšení pro školu. Pokud se budou do školy těšit, lépe zvládnou i cizí prostředí a neznámé lidi u zápisu.

Děti, které jsou bázlivější a netuší, co je čeká, mohou být vystrašené a bát se. Měli byste jim být oporou. Povídejte si s nimi o tom, jak to ve škole chodí, co nového se naučí a jaké výhody jim to poskytne, motivujte je. Zkuste dítě na školu pozitivně naladit.

Co nás čeká u zápisu?

Rodiče často přemýšlejí, co by jejich dítě mělo umět. Pravidelná docházka do školky dítě připravuje na povinnou školní docházku.

  • Řeč

Důležitá je správná výslovnost všech hlásek, přiměřená slovní zásoba a mluvní tempo. U zápisu by dítě mělo zvládnout reprodukci básničky nebo písničky.

  • Grafomotorický projev

Do této oblasti patří práce s tužkou (správný úchop), kresba přiměřená věku dítěte (povětšinou se kreslí postava – jednotlivé části těla, počet prstů). Ideální jsou psací potřeby s ergonomickým tvarem, které podporují správný úchop.

Pokud dítě upřednostňuje levou ruku, nesnažte se jej přeučovat, ale pořiďte speciální potřeby určené pro leváky.

  • Sluchové a zrakové vnímání

Trénovat doma můžete krátkodobou sluchovou paměť (vytleskávání slov), hrajte slovní fotbal, vyjmenovávejte spolu slova začínající na stejné písmenko. U zrakového vnímání předkládejte dítěti podobné obrázky s odlišnými detaily, které dítě vyhledává. Trénujte rozlišování základních geometrických tvarů a barev. Dítě by mělo vyhledat stejné či různé předměty v řadě.

Znalosti a dovednosti

Každý budoucí prvňáček by měl znát důležité informace týkající se jeho osoby (jméno nejen jeho, ale i rodičů a místo, kde bydlí).

Měl by být „samoobslužný“ – sám se obléknout, převléknout do cvičebního úboru či pracovního oděvu na výtvarnou výchovu, uklidit si věci do tašky, připravit si svačinu z tašky.

Před nástupem do školy podoprujte schopnost dětí soustředit se po určitou dobu na nějaký druh činnosti, požadujte, aby plnilo určité, předem domluvené, normy chování. Vysvětlete jim praktické využití poznatků (sám si přečteš knížku, spočítáš nákup…), podporujte pozitivní vztah ke škole.

Zanechte komentář