Rodina a komunikace v čase pandemie

V současné době, kdy pandemie koronaviru ochromila náš běžný život, je velmi důležitá komunikace s nejbližšími. Nejzranitelnější skupinou jsou senioři a děti. Ti mnohdy nemají šanci najít relevantní informace o současném stavu probíhající pandemie. A následně porozumět, co se vlastně v současné době ve společnosti odehrává, co je třeba dodržovat. Ať už z nařízení vlády či z hlediska dobré morálky.

Tato doba je těžká pro všechny z nás a je velmi důležité se zajímat o ty nejbližší. Rodinu.

Péče o děti v karanténě

V našem článku jsme se věnovali tématu jak děti zabavit. Ale neměli bychom zapomínat na to, vysvětlit dětem, co a proč se nyní děje. Odpovědět na všechny, někdy i nevyřčené otázky typu: „Proč nemůžu do školky za kamarády?“ či „Proč zrušili kroužky juda?“ Komunikace zvláště s dětmi předškolního věku, kdy se doslova transformuje jejich osobnost, je důležitá. 

Děti jsou velmi citlivé a dokážou intenzivněji vnímat emoce. V některých rodinách nastala díky karanténě větší pohoda a všichni mají k sobě blíže. V jiných může být situace opačná. Obavy o živobytí, chybějící finance a kumulace nevyřešených partnerských problémů, může vyvolávat negativní emoce.  Proto bychom měli hledět na to, že děti toto všechno vnímají. A měli bychom je začlenit do chodu rodiny i po této stránce. Začít se jim svěřovat a vysvětlovat. Společně vhodná témata probírat a radit se. Samozřejmě citlivě a úměrně k jejich věku. Blízká každodenní komunikace u dětí má i druhotný efekt. Prohlubuje se důvěra k nám dospělým. 

Péče o seniory nejen v době pandemie

Naši rodiče, či prarodiče mohou současný stav velmi těžce snášet. S přibývajícím věkem, si lidi zvykají na své každodenní návyky. Ty jsou nyní narušeny. Navíc informace, které jsou někdy zmatečné, se valí ze všech stran a mění se každým dnem. Proto je velmi důležité se zajímat i to, jak tuto dobu zvládají naši nejbližší. Být jim nablízku, alespoň po telefonu a komunikovat. 

Senioři jsou nejohroženější skupinou nejen z hlediska nákazy COVID-19, ale také k přijímání různých desinformačních zpráv. Navíc některé skupiny neovládají internet a neví, kde a jak si mohou případně říci o pomoc. Případné osamění a nemožnost vycházení mohou mít za následek depresi. A jak je známo, tak špatný psychický stav může zapříčinit zdravotní komplikace v případě onemocnění. 

Jak uklidnit naše nejbližší

Nejdříve musíme začít u sebe. Je důležité, abychom vystupovali a působili na naše nejbližší racionálně, klidným dojmem. Nic zbytečně nedramatizovali a nevyvolávali paniku. Poté je dobré zaměřit se na rodinu a její hodnoty. Probírám neustálého tématu „co se bude dít“, totiž můžete akorát prohlubovat nevědomky obavy. Můžete začít plánovat rodinné akce a celkově se zaměřit na budoucnost. Nebo naopak probírat citlivá témata, na které doposud nebyl čas. Základem je vždy komunikace. Bez ní prostě mezilidské vztahy nemohou dobře fungovat.

Nebojte se také začít více svěřovat a hledat případná řešení společně v rámci rodiny. Pamatujte, že pokud drží rodina pohromadě, vše se snáz zvládá. A každý problém, byť se může zdát sebehorší, má řešení.

Berte současný stav i z té dobré stránky. Lidi mají k sobě nyní blíže. Tak využijte čas karantény pro komunikaci s těmi nejbližšími. Vaší rodinou.

Zanechte komentář