Příspěvek na bydlení 2020: Stručně a přehledně

Příspěvkem na bydlení chápeme sociální dávku pro ty, kteří nemají dostatečně vysoký příjem. Rozhodnutí o přiznání dávky zajišťuje Úřad práce. Pokud 30 % vašich příjmů nevystačí na pokrytí nákladů za bydlení, na dávku máte nárok. V Praze je tato hranice 35 %. Příspěvek na bydlení upravuje zákon o státní sociální podpoře (117/1995 Sb.)

Kdo má na příspěvek na bydlení nárok?

Jak již bylo řečeno výše, možnost získat příspěvek na bydlení se odvíjí od výše vašeho příjmu domácnosti. Pokud za bydlení zaplatíte více než 30 % vašeho příjmu (v Praze 35 %), na dávku máte nárok. Žadatel se testuje na základě předložení příjmu domácnosti v uplynulém čtvrtletí.

Příspěvek na bydlení se poskytuje na všechny typy bytů či domů. Je jedno, jestli bydlíte v nájmu, v družstevním domě nebo ve vlastní vile. Podmínkou však je, že v bytě, na který žádáte příspěvek, musíte mít hlášeno trvalé bydliště.

Co počítat do příjmů domácnosti?

Samozřejmě se do příjmů domácnosti v první řadě započítává mzda či plat ze zaměstnání, případně výdělek z podnikání. Dále pak brigády jak vaše, tak i vašich dětí. Také alimenty nebo výživné, přeplatky služeb. Do příjmů se také počítají sociální dávky v podobě důchodů, podpory v nezaměstnanosti, nemocenská, rodičovský příspěvek, mateřská nebo přídavky na děti.

Jak zjistím náklady na bydlení?

U nájemního bydlení tvoří náklady v první řádě nájemné stanovené vlastníkem bytu. Plus náklady spojené s užíváním. Výše nájemného a jiné náklady spojené s bytem se prokazují nájemní smlouvou. Jestliže nájemní smlouva neobsahuje náklady spojené s užíváním bytu (voda, elektřina, …), je nutné tyto výdaje doložit jiným dokladem.

V případě vlastního a družstevního bydlení se vychází ze částek stanovených zákonem. Skutečné náklady zde nehrají roli. Pro rok 2020 jsou částky stanoveny takto:

 • 2 128,- Kč u jedné osoby v domácnosti,
 • 2 912,- Kč u dvou,
 • 3 808,- Kč u tří a
 • 4 592,- Kč u čtyř a více obyvatel.

U vlastního a družstevního bydlení je také částka za náklady na chod domácnosti, například poplatky za plyn, elektřinu, vodné, stočné, odvoz odpadu a centrální vytápění nebo za pevná paliva určena zákonem. Bere se opět ohled na počet členů žijících v domácnosti. V roce 2020 to jsou tyto:

 • 789,- Kč jedna osoba,
 • 1 079,- Kč dvě osoby,
 • 1 411,- Kč tři osoby,
 • 1 744,- Kč čtyři a více osob.

Do nákladů za bydlení se nezapočítává hypotéka, výdaje za internet, kabelovou televizi, účet za mobilní telefon ani rozhlasový poplatek.

Kolik Kč dostanu?

Velikost dávky záleží na předložených příjmech domácnosti. Dávku tvoří rozdíl mezi 30 % příjmu domácnosti (v Praze 35 %) a normativními výdaji.

Normativní náklady na bydlení jsou průměrné celkové náklady na bydlení na základě velikosti obce a kolik je členů v domácnosti. Stanovují se na základě tabulky vydané Ministerstvem práce a sociálních věcí. Pro nájemní byty zahrnují částky nájemného v souladu se zákonem. Dále zahrnují ceny služeb a energií. Přepočítávají se na průměrnou velikost bytu a počet osob, který tam trvale bydlí.

Tabulka: Nájemní bydlení (rok 2020)

Počet osob  Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce (v Kč)
  Praha  Více než 100 000  50 000 – 99 999  10 000 – 49 999  Do 9 999
Jedna 8 577 6 821 6 502 5 548 5 374
Dvě 11 929 9 525 9 089 7 783 7 545
Tři 15 953 12 810 12 239 10 531 10 220
Čtyři a více  19 617 15 827 15 138 13 079 12 703

Tabulka: Družstevní a vlastní bydlení (rok 2020)

Počet osob  Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce (v Kč)
  Praha  Více než 100 000  50 000 – 99 999  10 000 – 49 999  Do 9 999
Jedna 4 872 4 872 4 872 4 872 4 872
Dvě 6 953 6 953 6 953 6 953 6 953
Tři 9 461 9 461 9 461 9 461 9 461
Čtyři a více  11 769 11 769 11 769 11 769 11 769

Zdroj: www.finance.cz

Kdy a kde o příspěvek na bydlení zažádat?

Příspěvek na bydlení je množné vyplatit i zpětně, nejdéle však za tři měsíce. Vždy musíte doložit příjmy a výdaje za poslední čtvrtletí. Žádost si můžete podat na Úřadě práce, v místě vašeho trvalého bydliště. S sebou budete tedy určitě potřebovat:

 • Občanský průkaz
 • Pokud s vámi v domácnosti žijí děti, pak rodný list u mladších 15 let, u starších kopii občanského průkazu
 • Vyplněnou žádanku o příspěvek na bydlení
 • Potvrzení o výši příjmů a výdajů za poslední čtvrtletí
 • Kopie dokladů o zaplacení nákladů na bydlení – faktury, složenky, SIPO, …
 • Nájemní smlouva nebo doklad o vlastnictví nemovitosti

Příklady příspěvku na bydlení

Tříčlenná rodina (2 dospělí a dítě do 6 let) bydlí ve pronajatém bytě ve městě s 15 tisíci obyvateli, životní minimum vychází na 7 710,- Kč. Měsíční příjem domácnosti je 12 tisíc Kč, náklady na bydlení tvoří 8 600,- Kč. Mají nárok na příspěvek na bydlení 5 000,- Kč.

Čtyřčlenná rodina (2 dospělí, dítě do 6 let a dítě do 15 let) bydlí v pronajatém bytě v Praze, životní minimum vychází na 11 990,- Kč. Měsíční příjem domácnosti je 25 000,- Kč, náklady na bydlení tvoří 15 600,- Kč. Mají nárok na příspěvek na bydlení 6 850,- Kč.

Maminka samoživitelka s jedním dítětem do 6 let bydlí na vesnici ve vlastním domě, životní minimum vychází na 4 880,- Kč. Měsíční příjem domácnosti je 8 000,- Kč, přičemž náklady na bydlení tvoří 4 600,- Kč Maminka má nárok na příspěvek na bydlení 4 029,- Kč.

Zanechte komentář