Kdy začít s výukou angličtiny u nejmenších?

V současnosti je zcela běžné, že děti se začínají učit cizí jazyk již v mateřské škole. No stále častěji přibývají i kurzy pro dvouleté děti a miminka. Říká se, že děti se učí snadněji. Včasný začátek znamená určitě výhodu, zejména co se osvojení výslovnosti týká.

Odborníci se domnívají, že čím jsme mladší, tím máme vyšší šanci zvládnout výslovnost na úrovni mateřského jazyka. Angličtina je druhým nejpoužívanějším jazykem světa a prvním, který si lidé vybírají pro své studium. Pokud se tedy rozhodnete, aby se i vaše dítě ubíralo touto cestou, může pomoci jazyková škola pro děti. Je to totiž právě anglický jazyk, což otevírá mladé generací bránu do světa. V tomto článku se budeme snažit přijít na kloub tomu, kdy je nejvhodnější začít s výukou cizího jazyka u těch nejmenších.

Pro děti cizí jazyky neexistují

Čím je dítě mladší, tím méně si uvědomuje rozdílnost jazyků. Vnímá a reaguje na podněty v jakékoliv řeči. Fixuje si význam a ke slovům přiřazuje emoce. Než dítě dosáhne sedmý rok života, všechny jazykové vjemy v mozku jsou ukládány na stejné dráhy. Dětem se tak nabízí skvělá příležitost, jak se naučit jakoukoliv řeč s absolutní lehkostí. Ještě předtím, než začnou děti mluvit, osvojují si melodii řeči, její rytmus a strukturu.

S tímto mají většinou dospělí jedinci problém. Dítě si vnímáním dvou jazyků od útlého dětství trénuje svou mysl a zdokonaluje celkový kognitivní výkon. Je prokázáno, že děti z bilingvních rodin dokáží déle udržet pozornost a mají zvýšenou mentální kapacitu. Angličtinu pro nejmenší nabízí i nejedna česká jazyková škola pro děti. Výuka probíhá vždy formou hry v malých skupinách a využívají se specializované materiály. Kvalitní lektor ví, že činnosti se musí často střídat, protože děti se nevydrží déle soustředit na jednu činnost. Kromě toho, podněty musí dostávat současně všechny smysly.

Neustálý kontakt s jazykem je důležitý

Vyučovací metody cizího jazyka, které se orientují na děti, jsou postaveny na kombinaci her, hudby a interpretace. Slova a věty se většinou nepřekládají do mateřského jazyka, protože jde o to, aby si je děti zapamatovaly přímo v cizí řeči. Ne každý pojem se dá totiž kvalitně přeložit, aby odpovídal původnímu významu. Paměť se formuje také neustálým opakováním v dostatečném časovém úseku. Není možné učit se cizí jazyk bez sluchové paměti a sluchového rozlišování. Mnozí profesionálové v oblasti výuky cizího jazyka u dětí se domnívají, že věnování se cizí řeči jednou nebo dvakrát týdně nestačí. Dítě potřebuje být v kontaktu s jazykem téměř každý den. Zde se osvědčilo i sledování pohádek v původním jazyce nebo poslech písní.

anglictina

 

Možná se vám zdá, že učit cizí jazyk několikaměsíční dítě, které ještě ani neumí mluvit, nemá smysl. Výsledek určitě nepřijde okamžitě, ale o několik měsíců začnou děti reagovat na otázky v cizím jazyce stejně pohotově jako v rodné řeči. Někteří rodiče si myslí, že na dítě je to až příliš a prostě to nedokáže, ale je třeba si uvědomit potenciál, který se v dítěti ukrývá. Již u předškoláků se osvědčil také jazykový pobyt pro děti. Jazyková agentura Aspena organizuje například tábory s angličtinou pro děti od čtyř let. Menší děti a děti na prvním stupni základní školy určitě nebude nikdo trápit gramatikou. Ta přichází až později, v raném stadiu je důležitá zejména komunikace zaměřená na správnou výslovnost.

Vyučovací metoda Helen Doron

Jazyková škola Aspena nabízí angličtinu pro děti od tří měsíců až do čtrnáct let, přičemž využívá metodu Helen Doron. V podstatě zde jde o pravidelné opakování, poslech rodilých mluvčích a přirozené upevňování již získaných znalostí. Jazyk se učí pomocí vizuálních, auditivních a pohybových vjemů. Děti poslouchají nahrávky i v domácím prostředí. Pravidelné vyučovací hodiny jsou vedeny výhradně v angličtině, dítě tedy neslyší jiný jazyk. Malí žáci zapojují všechny smysly a prostřednictvím vlastních zkušeností a zážitků si ukládají do paměti nové výrazy. Mezi přednosti metody Helen Doron Early English patří i široký výběr kurzů. Rodiče si mohou pro své dítě vybrat kurz angličtiny až z deseti variant, a to v závislosti na věku a stupně pokročilosti. Kurzy trvají většinou jeden rok a vyučuje se ve skupince o počtu čtyři až osmi dětí. Každý žák dostane adekvátní vyučovací materiál. Jazykové kurzy Helen Doron jsou mimořádně efektivní. V případě, že budete hledat něco vhodné pro své dítě, můžete se ohlédnout i tímto směrem.