Rodičovský příspěvek v roce 2020

Konečně jsme se maminky dočkaly! Od 1. 1. 2020 se navyšuje rodičovský příspěvek o 80.000,- Kč. Nově můžeme tak pro naše miminko počítat s pomocí v celkové výši 300.000,- Kč. U vícerčat pak 450.000,- Kč. Rodičovský příspěvek se navyšuje automaticky. Kdo na něj dosáhne a jak o příspěvek zažádat?

Koho se rodičovský příspěvek týká?

Obecně má nárok na rodičovský příspěvek každý rodič, který po celý kalendářní měsíc celodenně a řádně pečuje o nejmladší dítě v rodině do jeho 4 let věku. Rodičovský příspěvek většinou navazuje na peněžitou pomoc v mateřství. S vyplácením se začíná hned po jejím skončení. V případě, že rodič z nějakého důvodu nečerpal mateřskou, může čerpat rodičovský příspěvek hned po narození dítěte.

Zvýšení rodičovského příspěvku od roku 2020 se týká všech rodin, které k 1. 1. 2020 příspěvek aktivně čerpají nebo jej po tomto datu čerpat začnou. Nemusíte se bát, že byste o příspěvek přišla, pokud vám náleží. Úřad práce bude všechny písemně informovat. Bohužel se ale může stát, že získáte jen poměrnou část. Bude záležet na:

· stáří dítěte a době, po kterou můžete ještě rodičovský příspěvek čerpat

· jaká je výše vašeho již vyčerpaného rodičovského příspěvku

· přijmu, který jste pobírali před nástupem na „rodičák“

Nejjednodušší to budou mít rodiny, které čekají potomka až po lednu 2020. Pro ně automaticky platí výše rodičovského příspěvku 300.000 Kč. Naopak pokud vaše dítko na jaře 2020 dosáhne 4 let věku, budete muset vzít k ruce kalkulačku a začít počítat, abyste navýšení příspěvku stihli dovyčerpat.

Příklad:

Paní Katka má dceru Emilku, které budou 4 roky v dubnu 2020. Její maximální výše rodičovského příspěvku je 18.000 Kč měsíčně. Doposud má vyčerpáno 212 tisíc Kč. Od června 2019 si zažádala o snížení čerpaní příspěvku z 8.000,- Kč na 1.000,- Kč, aby dosáhla na zvýšení. Od ledna si příspěvek nechá navýšit na 18.000,- Kč. Bohužel o část příspěvku přijde, protože do dubna 2020 stihne vyčerpat pouze 71.000,- Kč.

Kdo o rodičovský příspěvek přijde?

Bohužel o příspěvek přijdou všichni ti, kteří již rodičovský příspěvek předčasně vyčerpali nebo budou mít k 1. 1. 2020 dítě ve věku 4 let a starší.

Příklad:

Paní Helena má syna Jakuba, kterému jsou nyní 3 roky. Pobírá rodičovský příspěvek ve výši 6.000,- Kč. Její syn oslavil 31. prosince 2019 4.narozeniny. Paní Helena tak bohužel nemá nárok na navýšení rodičovského příspěvku.

Paní Tereza pobírala rodičovský příspěvek ve výši 15.000,- Kč. Má syna Honzu, který oslaví 4. narozeniny až 23. března 2021. Rozhodla se ale nastoupit dříve do práce a rodičovský příspěvek si dočerpala v červnu 2019. Bohužel tak díky tomu nebude mít nárok na zvýšení částky rodičovského příspěvku.

Vyšší příspěvek na dosah

Pomocí žádosti o rodičovský příspěvek (resp. žádost o jeho změnu) si můžete upravit výši rodičovského příspěvku. Upravit svůj příspěvek můžete na úřadu práce. Délka čerpání rodičovského příspěvku v roce 2020 se automaticky odvíjí od zvolené výše měsíčního příspěvku. Změnu můžete provádět každé 3 měsíce. Pamatujte ale na tyto omezení:

· příspěvek můžete čerpat maximálně do věku 4 let vašeho nejmladšího dítěte

· upravit výši a tím i délku trvání příspěvku můžete jednou za 3 měsíce

· spočítejte si maximální výši čerpaní svého rodičovského příspěvku

– 70 % 30násobku vašeho denního vyměřovacího základu

– Při nízkém nebo nedoložitelném příjmu od 1. 1. 2020 10.000,- Kč, u vícerčat 15.000,- Kč

· Minimální výše měsíčního příspěvku je 50,- Kč

Prodloužit se vyplatí

Díky navýšení rodičovského příspěvku v roce 2020 si budou moci někteří rodiče dopřát luxus prodloužit si svůj pobyt s děckem doma. Je to z toho důvodu, že se vyplatí si počkat a vyčerpat rodičovský příspěvek v plné výši, než nastoupit do zaměstnání a odvádět sociální i zdravotní pojištění a daně.

Příklad:

Paní Iveta má dceru, které budou 4 roky až v prosinci 2020. Maximální částka, kterou může paní Iveta čerpat na rodičovské dovolené je 15.000,- Kč. Paní Iveta byla rozhodnutá, že ukončí pobírání rodičovského příspěvku v červnu 2019 a vrátí se zpět do práce. Zbývalo jí vyčerpat částku 10.000,- Kč. Ale vzhledem k okolnostem se rozhodla snížit si rodičovský příspěvek na 1.000,- Kč měsíčně a prodloužit si tak čerpaní příspěvku. Díky tomu dosáhla na zvýšení rodičovského příspěvku v lednu 2020. Po tomto datu si podá žádost na navýšení částky na 15.000,- Kč. Příspěvek dočerpá v červnu 2020. Paní Iveta tak může zůstat s dcerou téměř o celý rok doma déle a užívat si společné chvíle.

Zvýšení limitu čerpání

Se zvýšením rodičovského příspěvku v roce 2020 se také mění minimální limit čerpání pro rodiny, které nedoložily příjem. To mohou být například podnikatelé, studenti, nezaměstnaní nebo lidé, kteří mají velmi nízké příjmy. Hranice maxima čerpání příspěvku se zvýší ze 7.600,- Kč na 10.000,- Kč.

Více hodin v předškolní péči

S novinkami ještě nekončíme. Další změnou je navýšení možných hodin pobytu dítěte mladšího 2 let v předškolní péči (např. jesle). Limit se zvyšuje ze 46 na 92 hodin měsíčně. Potomek starší 2 let se již nesleduje. Pokud vás zajímají ještě nějaké detaily celé změny, prostudujte si Zákon upravující rodičovský příspěvek.

Zanechte komentář